Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De Wellness Giftcard is een waardekaart uitgegeven door International Wellness Resorts BV (IWR), gevestigd aan de Viskweekweg 10, 8166 KJ te Emst (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52086755). De Wellness Giftcard kan als betaalmiddel ingezet worden bij de aangesloten spa’s en wellnessresorts (‘inwisselpunt / inwisselpunten’) die op de website van de Wellness Giftcard vermeld worden. Op de diensten van deze inwisselpunten zijn specifieke leveringsvoorwaarden van toepassing die terug te vinden zijn op de website van het inwisselpunt.

Op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze website of het gebruik van de Wellness Giftcard is het Nederlands recht van toepassing.

DE WELLNESS GIFTCARD
De Wellness Giftcard is een waardekaart die ingewisseld kan worden bij de inwisselpunten en vertegenwoordigt een geldwaarde of een dienst (bijvoorbeeld een wellness entree).

BESTELLINGEN
De Wellness Giftcard kan zowel in de winkel, online als bij inwisselpunten besteld worden die door IWR zijn geaccepteerd als samenwerkingspartner, waarbij de waarde maximaal €150,- per waardekaart kan bedragen. Levering geschiedt door overhandiging in de winkel of bij de inwisselpunten, per post of per e-mail bij online bestellingen.

Na het plaatsen van een online bestelling wordt er per e-mail een schriftelijke bevestiging toegestuurd, voorzien van het ordernummer. Dit ordernummer dient bij elke correspondentie omtrent de bestelling vermeld te worden. In de orderbevestiging wordt de te betalen prijs en overige kosten, waaronder verzendkosten vermeld. Bij het plaatsen van een bestelling dienen alle benodigde gegevens om tot levering over te gaan ingevuld te worden. IWR houdt geen controle op de ingevoerde gegevens en de wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het correct invoeren van de gegevens. Indien er foutieve informatie wordt verstrekt en dit tot extra kosten leidt, dan kunnen deze kosten door IWR bij de wederpartij in rekening worden gebracht. IWR is derhalve niet verantwoordelijk voor het niet, of niet tijdig ontvangen van de Wellness Giftcard(s), als gevolg van het niet, of niet duidelijk doorgeven van de juiste adressering door de wederpartij. 

PRIJZEN EN BETALING
De prijs van een Wellness Giftcard staat gelijk aan de gekozen waarde of dienst. De prijs is in euro’s en exclusief verzendkosten en kan uitsluitend voldaan worden tegen betaling in contanten of door middel van een PIN- of creditcardbetaling. Je kunt jouw Wellness Giftcard NIET gebruiken om een nieuwe Wellness Giftcard aan te schaffen. De Wellness Giftcard is tevens niet in te wisselen voor geld.

Bestellingen kunnen online betaald worden via de beveiligde systemen van iDEAL of Bancontact. In het geval van een bestelling bij het inwisselpunt kan er via PIN, creditcard (VISA en Mastercard) of contant worden betaald. De bestelling is pas na ontvangst van de betaling definitief en op dat moment wordt de levering in gang gezet.

LEVERING
Bestellingen worden afgeleverd aan het met de afnemer overeengekomen afleveradres. IWR is gerechtigd de bestelling in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken. De bestelling wordt geacht te zijn afgenomen op het moment dat aflevering aan de afnemer heeft plaatsgevonden.

Bestellingen geplaatst op werkdagen vóór 15:00 uur, worden dezelfde dag verzonden. Bestellingen geplaatst gedurende het weekend of op feestdagen worden de eerstvolgende werkdag verzonden.

IWR streeft er naar om de Wellness Giftcard binnen 1-2 werkdagen te bezorgen. De verzending van de Wellness Giftcard vindt plaats via derden. Derhalve is IWR afhankelijk van de afhandeling van derden en om deze reden niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen in levering. Daarnaast kan IWR niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade door het niet, of niet tijdig ontvangen van de Wellness Giftcard(s) veroorzaakt door vertragingen en/of verlies in de post/verzending.
Voor de verzending van de Wellness Giftcard worden per bestelling verzendkosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn op de website terug te vinden. IWR is gerechtigd om op ieder moment de verzendkosten aan te passen indien de door haar ingeschakelde
vervoerder de tarieven verhoogt.

RETOUREN
Conform de regels voor kopen op afstand (online bestellingen) heb je gedurende veertien dagen na ontvangst van de bestelling het recht de bestelling zonder opgave van reden aan IWR te retourneren. De Wellness Giftcard en bijbehorende verpakking dient  onbeschadigd en ongebruikt op eigen kosten per post geretourneerd te worden aan IWR. Het risico van verzending is voor rekening van de wederpartij. Onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet geaccepteerd door IWR.

Na ontvangst van de retourzending stort IWR de betaalde prijs, inclusief verzendkosten terug op het door de wederpartij aangegeven rekeningnummer.

VERLIES, DIEFSTAL, FRAUDE, MISBRUIK OF BESCHADIGING
De Wellness Giftcard is na aankoop vrij overdraagbaar. Iedere Wellness Giftcard (ook die per e-mail is ontvangen) is voorzien van een unieke code welke slechts eenmaal wordt verstrekt. De ontvanger dient deze unieke code zorgvuldig te bewaren. Bij verlies, diefstal en/of beschadiging van Wellness Giftcard, waardoor deze code niet meer bruikbaar of leesbaar is, wordt er geen nieuwe unieke code verstrekt. Na ontvangst door de afnemer verloren of verlopen Wellness Giftcards worden niet nageleverd of vervangen.

GELDIGHEID
De Wellness Giftcard uitgegeven vóór 1 december 2021 is vanaf de datum van uitgifte 1 jaar geldig, tenzij anders vermeld. De Wellness Giftcard uitgegeven ná 1 december 2021 is vanaf de datum van uitgifte 2 jaar geldig, tenzij anders vermeld. Ook wanneer er geen einddatum op de Wellness Giftcard vermeld staat, is deze geldig tot 1 jaar na uitgifte, of, indien besteld na 1 december 2021 tot 2 jaar na uitgifte. In alle gevallen kan de geldigheidstermijn op de website geraadpleegd worden. De Wellness Giftcard dient voor het einde van deze geldigheidstermijn volledig te zijn besteed. Na het verlopen van de geldigheidstermijn vindt geen restitutie plaats. Eventuele restwaarde komt hierbij te vervallen en wordt ook niet gerestitueerd.

De Wellness Giftcard kan niet voor contant geld worden ingewisseld. Eventuele restwaarden zijn evenmin inwisselbaar voor contanten. De Wellness Giftcard kan als betaalmiddel ingezet worden voor een Dagje Wellness bij de aangesloten spa’s en wellnessresorts (‘inwisselpunt / inwisselpunten’) die op de website van de Wellness Giftcard vermeld worden. Op de diensten van deze inwisselpunten zijn specifieke leveringsvoorwaarden van toepassing die terug te vinden zijn op de website van het inwisselpunt. Een Dagje Wellness bevat minimaal een entree voor de betreffende spa of het wellnessresort, de Wellness Giftcard kan bijvoorbeeld dus niet ingewisseld worden voor alleen een behandeling.

IWR behoudt zich het recht voor bij het niet nakomen van de betalingsverplichting of oneigenlijk gebruik de unieke code te blokkeren, waarmee de waarde onomkeerbaar komt te vervallen.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
Alle auteursrechten, merknamen, handelsnamen en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website en op alle informatie (zoals tekst en afbeeldingen) die op of via deze website of andere uitingen wordt getoond behoren toe aan IWR. IWR behoudt zich alle rechten voor.

Eventueel door IWR verstrekte bestanden (zoals tekst en afbeeldingen), mogen zolang IWR dat toestaat uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor IWR deze ter beschikking heeft gesteld en mogen anderszins niet zonder voorafgaande toestemming van IWR worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. Tevens dient voorafgaand aan het gebruik van de verstrekte bestanden, een drukproef of een digitaal bestand ter goedkeuring aan IWR verstuurd te worden.

AANSPRAKELIJKHEID
IWR doet haar uiterste best om alleen juiste informatie te bieden via haar website. Zij kan echter geen garantie geven dat de informatie die zij aanbiedt inderdaad juist, up-to-date en compleet is en dat deze informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden. IWR is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van deze informatie.

IWR kan wijzigingen aanbrengen aan haar website(s), de toegang daartoe en de informatie daarop. Zij zal haar best doen om werkzaamheden aan haar website(s) en systemen waarop de website draait tijdig bekend te maken en om deze vrij te houden van schadelijke software. IWR heeft echter het recht om deze website(s) zonder voorafgaande kennisgeving ontoegankelijk te maken indien dit redelijkerwijs nodig is voor onderhoud, wijzigingen en verbeteringen aan deze website of aan de systemen of voor de bescherming tegen virussen of andere aanvallen. IWR is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van jouw toegang tot deze website of van de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot deze website. 

De website(s) bevatten mogelijk links of verwijzingen naar andere websites. Deze verwijzingen zijn slechts opgenomen voor het gebruiksgemak en deze websites zijn niet door ons gecontroleerd. IWR is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die bij jou veroorzaakt wordt door deze websites, tenzij mocht blijken dat dit het gevolg is van onze opzet of grove nalatigheid.